Valentijn als inspirator voor veel floristen 2010-10-22

Het belangrijkste vakblad voor floristen 'De Pook' heeft Valentijn al meerdere keren uitgenodigd voor het creeren van exclusieve arrangementen.

De creaties of arrangementen van Hanneke Frankema worden geschaard onder de top van Nederland en dienen onder andere als inspiratiebron voor vele bloembinders. Samen met vakfotograaf Pim van der Maden worden de mooiste concepten en thema's schitterend in beeld gebracht. Valentijn beschouwt het als een voorrecht en eerbetoon dat hun werk regelmatig in 'De Pook' wordt gepubliceerd.<<