Demonstraties

Hanneke Frankema wordt veel gevraagd voor demonstraties en presentaties op florale shows en bij vakopleidingen op scholen in binnen- en buitenland. Zij verzorgt lessen in de bloemsierkunst voor zowel leerlingen als leraren en aan collega bloemisten. En zij geeft trainingen voor deelnemers aan wedstrijden. Hanneke heeft ook veel aan wedstrijden mee gedaan, in binnen- en buitenland, en heeft een diploma als European Judge waarmee zij door heel Europa bij internationale wedstrijden mag jureren.

Demonstraties